Кошик
114 відгуків
!FEST FOOD MISSION
+380 (96) 169-74-46
Менеджер по роботі із замовленнями
+380 (68) 946-40-46
менеджер з питань співпраці

Оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОНЛАЙН МАГАЗИНУ ФЕСТ ФУД МІШН (ОФЕРТА)

Наведений нижче текст є офіційною публічною пропозицією, (відповідно до ст. 633, 639, 641,  Цивільного кодексу України та ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію») укласти Публічний Договір купівлі-продажу Товарів розміщених на Сайті Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн (надалі – Договір).

Покупець приймає (акцептує) умови цієї пропозиції (оферти) в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення» на Сайті інтернет-магазину, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цього Договору та згоду з його умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання, таким чином, своєї згоди звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї пропозиції і надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

Перед здійсненням купівлі Товару/Товарів та/або Замовленням Товару/Товарів на Сайті Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн уважно прочитайте цю Оферту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Онлайн магазин ФЕСТ Фуд Мішн – Фізична особа-підприємець Воробель Софія Ігорівна, ідентифікаційний код 3502600863, місцезнаходження: місцезнаходження: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул. Героїв УПА, будинок 6, квартира 14.

1.2. Продавець – Фізична особа-підприємець Костюк Соломія Сергіївна, або інший суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа чи фізична особа-підприємець), Товар якого розміщено на Сайті за погодженням Фізичної особи-підприємця Костюк Соломія Сергіївна.

1.3. Покупець – фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Договору (особа, яка здійснила акцепт Оферти) в порядку визначеному цим Договором.

1.4. Сторони – Продавець та Покупець.

1.5. Сайт Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://foodmission.co та призначений для надання інформації та оформлення замовлення Покупця на підставі цього Договору.

1.6. Товар - опублікований на Сайті Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн перелік продовольчих товарів та/або інших видів товарів, щодо яких вказуються ціна, назва, опис. Також товар може супроводжуватися його зображенням.

1.7. Веб-сторінка Замовлення – сторінка, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет на  Сайті Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн після натискання кнопки «Оформити замовлення» та призначена для розташування інформації щодо Товару (найменування, асортимент, кількість та ціна Товару) перед оформленням Замовлення.

1.7. Контент – об’єкти інтелектуальної власності, що опубліковані на Сайті Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн в електронному (цифровому) форматі, що включає в себе текстові, зображувальні, аудіо або інші файли, на які Продавець володіє майновими правами, що надані у різних форматах та призначені для використання Покупцем в особистих цілях шляхом відтворення (перегляду) на обладнанні Покупця задля забезпечення права Покупця на інформацію відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів». Контент може відрізнятися в залежності від налаштувань браузера, комп’ютера, мобільного пристрою, іншого технічного обладнання Покупця, яке використовується для доступу на Сайті Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн.

1.8. Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання та доставку, за вказаною Покупцем адресою, Товарів.

1.9. Представник Покупця – фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення або інший документ, що свідчить про укладання Договору з Продавцем.

1.10. Перевізник – юридична особа або фізична особа – підприємець, який прийняв на себе за Договором обов’язки по доставці Товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати у власність Товар Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

2.2. Товар замовляється Покупцем виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2.3. Контент може бути використаний Покупцем виключно в особистих цілях шляхом відтворення (перегляду) виключно на обладнанні Покупця задля забезпечення права Покупця на інформацію відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів». При цьому, при використанні Контенту Покупець не має права:

- використовувати Контент яким-небудь способом з метою передачі третім особам або забезпечення доступу третім особам до Контенту;

- використовувати Контент в підприємницьких цілях або з метою отримання вигоди/прибутку від будь-якого використання;

- переробляти, модифікувати, упорядковувати, адаптувати, що являє собою внесення змін, здійснюваних, включаючи, але не обмежуючись, в цілях функціонування Контенту на конкретних технічному обладнанні Покупця, змінювати, поширювати, публічно показувати, опубліковувати Контент і / або будь-які фрагменти та/або складові інших частин Контенту в глобальній мережі Інтернет, імпортувати, здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат, публічно виконувати, повідомляти в ефір або по кабелю, доводити до загального відома Контент;

- розміщувати Контент на будь-яких ресурсах таким чином, або вчиняти інші дії, за яких треті особи можуть отримати доступ до контенту.

2.4. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.


3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

3.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на сайті, на умовах цього Договору.

3.1.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн шляхом додавання обраних Товарів у віртуальний «Кошик» та натиснувши кнопку «Оформити замовлення». Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом цього Договору, визначаються у Замовленні Покупця, розміщеному через Веб-сторінку Замовлення, який стає доступний після натискання кнопки «Оформити замовлення». У разі того, якщо Покупець виявить бажання здійснити Замовлення (акцептувати Оферту), Покупець нажимає кнопку «Пітвердити замовлення», чим підтверджує здійснення Замовлення.

3.2. При оформлені замовлення на Сайті Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн Покупець зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:

● Ім'я, по-батькові, прізвище;

● електронну пошту.

● адресу доставки Товару;

● контактний номер телефону;

● та іншу необхідну інформацію.

3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні Замовлення інформації. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «Ім’я», «Прізвище», «Номер телефону» та інших даних, Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання Замовлення.

3.4. Покупець вправі оформити Замовлення на будь-який Товар, який представлений на сторінках Сайті Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн. Кожний Товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані при описі кожного Товару у випадку проведення акцій, зняття Товару з продажу та інше.

3.5. Після оформлення Замовлення, як вказано у п. 3.1.1. даного Договору, представник Продавця відправляє повідомлення на контактний email Покупця з підтвердженням прийняття Замовлення. Отримання email-повідомлення Покупцем є підтвердженням прийняття Замовлення. В подальшому представник Продавця може зв’язатися з Покупцем (по телефону або через електронну пошту) для уточнення інформації щодо умов Замовлення та доставки. У разі натискання Покупцем на кнопку «Стосовно замовлення не дзвонити, все ок», представник Продавця має право не зв’язуватися з Покупцем (по телефону або через електронну пошту) для уточнення інформації щодо умов Замовлення та доставки і це є підтвердженням Покупця щодо достовірності інформації наданої при оформленні Замовлення. Відправка Замовлення/Замовлень може здійснюватися лише після повної оплати Товару Покупцем.

3.6. Після оформлення Замовлення, як вказано у п. 3.1.1. даного Договору, представник Продавця може зв’язатися з Покупцем (по телефону) для уточнення інформації щодо умов Замовлення та доставки. Отримання SMS-повідомлення та/або email-повідомлення Покупцем щодо здійсненого Замовлення є підтвердженням прийняття Замовлення.

3.7. Детальна інформація про Замовлення з зазначенням найменування, ціни, кількості вибраного Товару, а також сума до оплати міститься на Веб-сторінці Замовлення та/або надсилається на електронну адресу Покупця після оформлення замовлення та/або надсилається SMS-повідомлення Покупцю.

3.8. При неможливості замовлення, придбання та доставки Товару представник Продавця повідомляє про це Покупця (по контактному номеру телефону або через електронну пошту).

3.9. При відсутності Товару Покупець вправі обрати інший Товар такої же вартості або анулювати замовлення.

4. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Ціна Товару на сторінках Сайту зазначається в гривнях за одиницю Товару та є інформаційною.

4.2. Зазначена на Сайті ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Ціна на замовлений Товар не підлягає зміні після підтвердження прийняття замовлення відповідно до п. 3.5., 3.6. цього Договору.

4.3. Повна вартість замовлення складається із:

- вартості Товарів (з усіх розділів сайту);

- вартості послуг з доставки Товару.

4.4. Оплати здійснюється на умовах 100 % передоплати. Оплата може здійснюватися в інший порядок, не передбачений даним пунктом, за окремою домовленістю Продавця та Покупця

4.5. Здійснення оплати за Товар здійснюється за допомогою сервісу електронних платежів «LIQPAY» (за реквізитами банківської картки, за допомогою Google Pay чи Apple Pay) або перерахунку коштів відповідно до виставленого рахунку Продавцем. Здійснення оплати за Товар може бути здійснено в інший порядок, не передбачений даним пунктом, за окремою домовленістю Продавця та Покупця.

5. ДОСТАВКА ТОВАРІВ.

5.1. Порядок, умови, способи та строк доставки замовленого Товару погоджуються Покупцем з представником Сайту.

5.2. Доставка Товарів, які були замовлені та придбані Покупцем, здійснюється Продавцем або третьою особою (Перевізником). При здійсненні доставки Товару, Товар передається безпосередньо Покупцю, або Представнику Покупця.

5.3. Для виконання зобов’язань за цим Договором Продавець має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.

5.4. Вартість доставки Товару в рамках кожного замовлення розраховується виходячи із, але не виключно, ваги всіх замовлених Товарів, адреси доставки замовлення.

5.5. Сторони домовились, що Продавець виконав свої зобов’язання за цим Договором після передачі (отримання) Перевізником та/або залученою Продавцем третьою особою (юридичними особами та/або фізичними особами – підприємцями) за договорами доручення, комісії, перевезення, тощо замовлених Товарів (у разі здійснення доставки) або передачі (отримання) Покупцем замовлених Товарів (у разі забору з пункту видачі Покупцем Товару).

5.6. Перехід ризиків та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент приймання-передачі Товару.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. Продавець не несе відповідальності за:

- за невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей та/або налаштувань браузера, комп’ютера, мобільного пристрою, іншого технічного обладнання Покупця через який він здійснює доступ до Сайту Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;

- за затримку і перебої під час обробки Замовлення Продавцем та/або доставки Товару Перевізником та/або залученою Продавцем третьою особою (юридичними особами та/або фізичними особами – підприємцями) за договорами доручення, комісії, перевезення, тощо, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його/їх контролю;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

6.3. Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Покупцю внаслідок неналежного використання ним Товарів, замовлених на Сайті Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн.

6.4. Сторони не несуть відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором, і не будуть вважатися такими, що порушили цей Договір, а також не будуть мати права вимагати від іншої Сторони компенсації збитків, викликаних порушенням Стороною умов цього Договору, які заподіяні в результаті такого порушення, якщо таке невиконання стало результатом обставин непереборної сили («форс-мажорні обставини»).

6.5. Всі спори та/або суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спору та/або суперечки протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту початку переговорів, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Покупцем, в порядку передбаченому цим Договором.

7.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

7.3. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Всі відносини, що виникають з або пов’язані з цим Договором, зокрема, що стосуються його дійсності, укладення, виконання, змін, припинення дії, тлумачення його умов, визначення наслідків визнання його недійсним або порушенням, регулюються цим Договором та законодавством України.

8.2. Цей Договір містить повну згоду між Сторонами щодо предмета Договору, а також заміняє собою будь-які попередні договори, всі попередні переговори, кореспонденцію, листи про наміри, а також будь-які інші договори Сторін стосовно питань, так чи інакше пов’язаних з цим Договором, в письмовій або усній формі. Кожна Сторона безвідклично і беззастережно відмовляється від будь-якого права, яке вона може мати щодо вимоги відшкодування збитків за та/або розірвання цього Договору через порушення будь-якої гарантії, що не міститься в цьому Договорі, або будь-якого спотворення фактів, незалежно від того, чи вони містяться, чи не містяться в цьому Договорі. Сторони погодилися, що вони досягнули згоди стосовно всіх істотних умов цього Договору.

8.3. Кожна Сторона визнає та погоджується з тим, що при укладенні цього Договору вона покладалася на заяви та гарантії іншої Сторони, визначені за цим Договором. Ніщо в цьому Договорі не виключає відповідальності за шахрайство або навмисне введення в оману.

 8.4. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, без попереднього повідомлення про це Покупця. Нова редакція цього Договору вступає в силу з моменту опублікування її на Сайті.

 8.5. Всі інформаційні матеріали та/або Контент, які представлені на Сайті Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн, носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи, але не обмежуючись, колір, розмір та форми. Контент та/або інформаційні матеріали можуть відрізнятися через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей та/або налаштувань браузера, комп’ютера, мобільного пристрою, іншого технічного обладнання Покупця через який він здійснює доступ до Сайту Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн. У випадку виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей, характеристик Товару та іншого, Покупець має можливість, перед оформленням замовлення, звернутися до Продавця за телефонами зазначеними на сайті для з’ясування повної інформації про Товар.

 8.6. Всі SMS-повідомлення, та/або email-повідомлення, які надіслані в ході виконання даного Договору, вважаються офіційною кореспонденцією, є обов’язковими та переконливими доказами, а також вважаються доцільними під час вирішення можливих претензій/спорів, що вникають з або по відношенню до виконання цього Договору.

8.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною.  Власним акцептування Договору або реєстрацією на Сайті Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях (для здійснення Продавцем прямого та/або непрямого маркетингу), в тому числі для обробки Замовлень, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн, Онлайн магазину ФЕСТ Фуд Мішн та/або партнерів.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner